Bursa Tarihi Belediye Binasını görün!

1879 yılında Vali Ahmet Vefik Paşa zamanında ve Eşref ve Hüsnü beylerin Belediye reislikleri döneminde ampir mimari stilinde yapılmıştır mimari bilinmemekte, mimar kalfası Kütahyalı Şehbender’dir. Büyük salon 1902 ‘de yapılmıştır. Mobilyaları 300.000 Kuruşa Paris’ten geldiği rivayet olunur.

Belediye binası önemli Ulucami kadar görkemli sayılabilecek binadır.İç mekânsal düzeni Osmanlı Konaklarını çağrıştırırken cephe düzeninde ise ahşap karkas tuğla dolgunun sıvasız kullanımı XVII. yy dek Bursa evlerinin özelliklerinin “tarihsel tekrarı“ denilebilir.

Su-basmanı kotuna kadar kesme taşları olan yapının üst katları ahşap hattılar arası tuğladır. Zemin kattan merdivenler çıkılmakta ve yüksek tabanlı boş mekânlar yer almaktadır.

Vali Reşit Paşa döneminde büyük salon genişletilerek bugünkü konumuna getirilmiştir. Geçmiş dönemlerde 1. Katın nikâh salonu olarakta kullanıldığı yapının zemin ve 1 katları tarihi özelliklerine uygun olarak 1997 yılında halka açılmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Başkanlık birimleri ile Meclis ve Encümen salonlarının zemin ve 1 katlarında yer aldığı binanın bodrum katında Bursalıların evi olarak adlandırılan Yerel Gündem 21 çalışma mekânları bulunmaktadır.
Bina dışarıdan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1997 yılında aydınlatılmıştır.

İlk “Bursa Büyükşehir Belediyesi Kanunu “  ”Kanun-name-i ihtisab-ı Bursa“ (İstanbul Topkapı Sarayında) 1502 yılında Sultan Beyazıt II. Fermanı olarak örnek bir fermandır. (28 sayfa, 48 madde) Bu fermanda her şeyin yapım ve satışını düzenleyen bir standart kanun konulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir