Bursa Oynar Güvercinini besleyin ;)

Bursa’nın sembolleri arasında yer alan ve dünyada “Bursa Roller” adıyla bilinen, “Bursa Güvercini”, Osmanlı döneminde yetiştirilmiş bir ırk olup, dünyanın zengin ve parlak tüylü kuşlarındandır.

7 saat uçma yeteneği nedeniyle uçuş atletleri olarak anılan Bursa güvercinleri, bu yetenekleri nedeniyle Osmanlı döneminde haberleşme amacıyla kullanılmışlardı. Bu kuşlar, Kosova’ya ve Arnavutluk’a kadar uçardı. 7-8 saat uçma yetenekleri günümüzde kaybolmuştur, en fazla 3 saat uçabilmektedirler. Makas yapabilen bir kuştur. Bursa oynar kuşları makaracıdır. Makara yapan kuş, gruptan kopar 10 takla atarak aşağı doğru düşer ve tekrar yükselip gruba takılır, bunu diğer grup üyeleri izler ve seyretmesi çok güzel bir görüntü oluştururdu. Ne var ki kuşun bu özelliği de yetiştiricileri tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Bursa ve çevresinde Oynar veya Akkanat adıyla anılan Bursa güvercini, rivayetlere göre Osmanlı padişahlarından 1. Murad’ın veziri Kara Timurtaş Paşa tarafından Bosna ve Arnavutluk civarından Bursa’ya getirilmişti; bir başka söylenceye göre Fatih Sultan Mehmed zamanında Cem Sultan tarafından getirilmişti. Bizans döneminden kalma Bursa ve İznik çinilerinde görülen ve Bizans’ın aptal kuşu denen kuşun Bursa güvercini olma ihtimali doğruysa, kuşun geçmişi Bizans’a kadar inmektedir. Günümüzde yaklaşık 2 bin civarında kuş yetiştiricisinin bulunduğu Bursa’da yetiştiriciler, en çok besledikleri tür olan Bursa güvercinini nesilden nesile aktararak bu kuş türünün devamını sağlamışlardır.

Bursalılar, şehrin düşman işgalinden kurtulduğu günü tüm beyaz güvercinlerini uçurarak bağımsızlığı ve özgürlüğü kutlamışlardır. Önceleri Orhan Camii bahçesinde yapılan güvercin satışları, sonra Pazar Pazarı’na, şimdilerde ise Atıcılar’da yapılmakta… Bugün tüm dünyada “Bursa Roller”i olarak bilinen Bursa’nın Oynar Güvercini, Mayıs 1989’da Alman standartlarına göre tescil edilmiştir. Bursa´ya özgü diğer güvercin türleri, Muradiye Selaniği ve Taklacı Paçalı Türk Güvercini´dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir